Εκπαίδευση / Προϋπηρεσία
Εργασθείτε μαζί μας - on line  form
Προσωπικά στοιχεία
Τ.Κ. & Περιοχή
© copyrights  Stella Hotel  2011
Stella Hotel @ Samos island Mail: dgeorgalas98@hotmail.com?subject=About Stella Hotel @ Samos island
+

Stella Hotel είναι πιστοποιημένη απο τον Ε.Ο.Τ. και διαθέτει το σχετικό σήμα λειτουργείας. ΜΗτρώο Τουριστικής Επιχείρησης (MH.T.E.):0311Κ032Α0099001

*
*
*
*
*
Επιθυμητή θέση
Επιπλέον
Προϋπηρεσία
Επίπεδο εκπαίδευσης
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
E-mail
Κράτος
Επίθετο
πόλη
Όνομα
*
Δ/νση
*
Επιθυμητή εργασία
* Υποχρεωτικά πεδία
Κινητό τηλ.
Ο τίτλος σας